Gespecialiseerd in Oracle E-Business Suite

DenMar Consultancy is een bedrijf gespecialiseerd in Oracle producten en met name de Oracle E-Business Suite. Binnen DenMar Consultancy beschikken we over diepgaande technische kennis van de verscheidene modules zoals bijv: Order Management, Field Service, Installed Base, HRMS, Quoting, TeleSales, Configurator, SFM, iSupport, iReceivables, Workflow, OA Framework etc.

We zijn verder gespecialiseerd in het analyseren van problemen en het oplossen daarvan. DenMar Consultancy denkt altijd klantgericht mee in oplossingsrichtingen.


Wie is DenMar Consultancy?

Naam: Dennis Marinus

Geboren: 30 oktober 1977

E-mail: info@denmar-consultancy.nl

Adres: Franciscanenlaan 6 - 2408 KK - Alphen aan den Rijn

Telefoon: +316 247 806 79

KVK: 30233484

Op deze pagina wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Dennis Marinus, ik ben geboren in 1977 en sinds 1 januari 2008 ben ik trotse eigenaar van de eenmanszaak DenMar Consultancy. Na het VWO te hebben afgerond in 1996, heb ik Hogere Informatica gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht, met als specialisme Bedrijfskundige Informatica, afgestudeerd in 2000.

Vervolgens ben ik in dienst gekomen bij SCD Informatica waar ik mij vooral bezig hield met Cool:2E op het AS400 platform bij MeesPierson. Na een jaar kwam ik er toch wel achter dat dit Cool:2E niks voor mij was. Ik ben toen bij Protein IT aan de slag gegaan. Dit was een kleine Oracle detacheerder, die momenteel helaas niet meer bestaat.

Na Protein IT ben ik bij Canon Europe BV gaan werken, op het hoofdkantoor in Amstelveen. Na 2,5 jaar ging het weer kriebelen en ben ik bij KCI Medical terecht gekomen. Toen ik het bij KCI na een jaar alweer gezien had, wist ik het zeker: ik moest echt weer de detachering in.

Juist die wisselende opdrachten bij verschillende klanten spreekt mij enorm aan. Iedere keer weer een nieuwe omgeving met andere mensen. Eerst via een Midlance contract bij Provide BV, maar sinds januari 2008 als eenmanszaak.


Klanten

Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal klanten waarvoor DenMar Consultancy in het verleden werkzaam is geweest. U kunt mij altijd mailen voor een actueel CV.

Ziggo

Als onderdeel van het Application Development team verschillende changes door gevoerd. Voornamelijk op Configurator, Order Management en Field Service. Hierbij gebruikmakend van PL/SQL, Java en HTML.

Allseas

Oracle R12 Upgrade project uitgevoerd. DenMar Consultancy was verantwoordelijk voor de verschillende conversies die noodzakelijk waren tijdens deze upgrade. Deze conversies vonden plaats in Purchasing (PO), Inventory en Enterprise Asset Management (EAM).

Proclare BV

Technisch Applicatie Beheerd (volledig zelfstandig) voor de Proclare Express, het platform waarmee KPN grote gedeelten van haar inkoopproces heeft geregeld. Van bestelling tot aan betaling. EBS modules in gebruik bij Proclare: Purchasing, Projects Accounting, Payables, HR.

Naast het beheer, heb ik het grootste gedeelte van de tijd besteed aan de ontwikkeling van diverse changes op de Proclare Express: HTML rapportages, E-mail berichten, Portal pages, Bulk load van user automatiseren etc. Verhouding beheerder – ontwikkelaar: 30% - 70%

Proclare Maintenance Applicatie
Zelfstandig ontwikkelen van een volledig dynamische Portal / Web applicatie, waarmee willekeurige maatwerktabellen onderhouden kunnen worden. Hierbij gebruikmakend van dynamisch SQL en PL/SQL. Inclusief autorisatie laag.

CBS

Ten behoeve van het HR Self-Service project ontwikkelen van maatwerk waarmee de HR persoonsgegevens synchroon getrokken worden met FND_USER. Dit zorgt ervoor dat iedere medewerker automatisch een user krijgt in Oracle E-Business Suite, met de juiste autorisatie tot de Self-Service modules.

In de HR Self-Service module zelf is tevens maatwerk uitgevoerd in de vorm van Personalizations en aanpassingen aan de standaard Workflow.

Zesko

Tijdens het fuseren van Casema, Multikabel en @Home naar één grote organisatie (Ziggo), heeft DenMar Consultancy een belangrijke rol gespeeld in het complexe BSS/OSS Integratie project. Voor dit project heeft men besloten de Casema oplossing uit te breiden voor @Home en Multikabel. Doordat DenMar Consultancy al ruime ervaring had met de Casema E-Business Suite implementatie, konden we een key rol invullen op het gebied van maatwerk development.

Binnen de Casema EBS implementatie maakt men gebruik van oa: Configurator, Quoting, Order Management, Workflow, SFM, Installed Base, BIC (Billing Interface naar billing systeem Kenan via WebMethods). Maar naast het proces van orderverwerking zijn er ook maatwerk oplossing vervaardigd op het gebied van iReceivables, XML Publisher en iSupport (iService).

Casema

Project Booked Orders:
Omdat er binnen Casema problemen waren met de Order Management Workflow, is DenMar Consultancy ingehuurd om de customized OM Workflow te analyseren en waar mogelijk structurele bugfixes op te leveren. Verder zijn er tal van datafixes opgeleverd om foutieve data te herstellen, zodat de Workflow kon continueren. Tijdens deze bugfixes is gebruikt gemaakt van PL/SQL en de standaard Oracle API's. Binnen de Casema EBS implementatie maakt men gebruik van oa: Configurator, Quoting, Order Management, Workflow, SFM, Installed Base, BIC (Billing Interface naar billing systeem Kenan via WebMethods).

Project GNOL:
Om de facturen van klanten online in de Portal te kunnen tonen werd het Project GNOL gestart, een customized web-applicatie gebaseerd op iReceivables. Hierbij werd gebruik gemaakt van OA Framework, Java, JDeveloper en XML Publisher.

Project Product Harmonisation:
Als voorbereiding op de fusie met Multikabel en @Home diende alvast een grootschalige prijsharmonisatie te worden door gevoerd. Via een dynamische PL/SQL oplossing zijn discounts uit Installed Base verwijderd, zijn er XML berichten gegenereerd voor disconnecting discounts in Kenan (billing systeem) en zijn er nieuwe discounts toegevoegd in de Installed Base. Dit alles met de Oracle API's.

KCI Medical

HRMS Datamigratie:
Voor KCI Medical heeft DenMar Consultancy een data-migratie uitgevoerd in de module HRMS met verschillende lokalisaties. Bestaande persoonsgegevens diende aangepast te worden en nieuwe gegevens moesten ingeladen worden. Dit alles gebeurde vanzelfsprekend via de standaard Oracle API's. De volgende gegevens zijn onder andere geladen: Person Data, Assignments (sommige DateTracked), Bank Accounts, Contact, Phones, Special Item Types en Element Entries.

Online Ordering:
Voor KCI is een customized iSupport applicatie ontwikkeld, gebruikmaken van de JTF Foundation, JSP en Java. Deze web-based applicatie gaf de mogelijkheid aan ziekenhuizen hun orders onlines te plaatsen.

Data migratie:
Om landen gebruik te laten maken van de nieuwe Oracle E-Business Suite implementatie was het nodig de oude data van de legacy systemen over te zetten naar Oracle. Gebruikmakend van de diverse Oracle API's zijn oa, Customers, Transactions, Price Modifiers, Contracts, Service Request, Debriefs en On-hand balances geladen.

XML Reports:
Gebruikmakend van de XML Reports functionaliteit binnen de OKC Corporate Contract module, heeft DenMar Consultancy custom web-based reports ontwikkeld ter vervangen van de oudere Oracle Reports rapporten.

Canon Europe

Bij Canon is DenMar Consultancy actief geweest binnen het Web Solutions team. Hier zijn vooral werkzaamheden verricht met betrekking tot Oracle Portal in combinatie met de Webtoolkit. Voor 2 grote B2B portals is connectie gelegd vanuit Portal naar iStore (een module in Oracle EBS). Dit via Single Sign-on om te voorkomen dat users meerdere malen moeten inloggen.


Kennis


Binnen DenMar Consultancy beschikken we over uitgebreide, met name technische, kennis met betrekking tot de Oracle E-Business Suite (voorheen Applications). Deze kennis is opgebouwd door jarenlange ervaring.

Hieronder een overzicht:

Oracle E-Business Suite Modules:

 • Quoting

 • Order Management (OM)

 • Workflow

 • Accounts Receivables (AR)

 • Configurator

 • TeleSales

 • Advanced Pricing

 • HRMS (+Self Service)

 • TCA Model (HZ schema)

 • SFM (Service Fulfillment Management)

 • Installed Base

 • Field Service

 • iReceivables (customized)

 • iSupport

 • iStore

 • Contracts

 • Purchasing (PO)

 • Projects (PA)

 • Payables (AP)

 • iSupport

 • iSupport

Algemene kennis / technologieën / tools:

 • PL/SQL

 • SQL

 • XML Publisher

 • Java

 • HTML

 • JSP

 • XML/XSL

 • Javascript

 • OA Framework

 • Oracle Portal + Web Toolkit

 • ASP

 • JDeveloper

 • TOAD

 • PL/SQL Developer


Contact


Naam: Dennis Marinus

Geboren: 30 oktober 1977

E-mail: info@denmar-consultancy.nl

Adres: Franciscanenlaan 6 - 2408 KK - Alphen aan den Rijn

Telefoon: +316 247 806 79

KVK: 30233484


Privacy Statement


DenMar Consultancy, gevestigd aan Franciscanenlaan 6, 2408 KK Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.denmar-consultancy.nl/
Franciscanenlaan 6
2408 KK Alphen aan den Rijn
T: +316 247 806 79
E: info@denmar-consultancy.nl

De functionaris gegevensbescherming van DenMar Consultancy is Dennis Marinus en is te bereiken op bovengenoemd telefoonnummer en emailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
DenMar Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
DenMar Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het onderhouden van contact ivm huidige of toekomstige opdrachten
- Het versturen van facturen - Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- DenMar Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
DenMar Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DenMar Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensverwerking door derden
Email
Voor ons emailverkeer maken wij gebruik van Hosting2Go. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden
Onze boekhouding wordt uitgevoerd door Easy Taks Belastingen en Administraties met hen is een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten om een juiste opvolging van de AVG te kunnen borgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
DenMar Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan de wettelijke administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
DenMar Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken wanneer u onze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DenMar Consultancy mits de wettelijke verplichtingen dit toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@denmar-consultancy.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DenMar Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.